Vil du gi en gave?

Menighetens arbeid er i stor grad basert på frivillige gaver,
derfor er vi så takknemlig for alle de frivillige gaver.

De har en viktig og avgjørende rolle i vårt arbeide
for Guds rike i Betania.

Ønsker du å gi en gave kan den gis til
kontonummer: 1622.20.21573

Søndag 23.04

1700

i Storsalen

Familiemøte

m/Arnold Ruud og Samuel Torres

MÅNEDSPROGRAM

Torsdag 27.04

1900

i Peisestuen

Bibel & Bønn

Fri tema.
Velkommen!

MÅNEDSPROGRAM

Søndag 30.04

1700

i Storsalen

Gudstjeneste

Wenche Torres taler.

MÅNEDSPROGRAM
Junior

Junior

For barn på barneskolen. Dette er en hobbyklubb med spill, moro og en kort bibel andakt.
Bibel & Bønn

Bibel & Bønn

Samling i peisestua med sang, bibel og bønn.
Formiddagstreff

Formiddagstreff

For godt voksene, og eldre. Sang og musikk og en kort andakt. Kaffe og kaker.
Gudstjeneste

Gudstjeneste

Hovedmøte i menigheten med sang, musikk, preken og bønn. Eget opplegg for barna på disse møtene.
Logo Footer

Nannestadvegen 291, 2032 Maura
Tlf. 63 99 73 38 / 915 12 414
post@betania-bjerke.no