Vil du gi en gave?

Menighetens arbeid er i stor grad basert på frivillige gaver,
derfor er vi så takknemlig for alle de frivillige gaver.

De har en viktig og avgjørende rolle i vårt arbeide
for Guds rike i Betania.

Ønsker du å gi en gave kan den gis til
kontonummer: 1622.20.21573

Myndighetene har nå åpnet for å ha arrangementer med inntil 50 deltakere. Det gir oss en mulighet for at vi igjen kan samles til gudstjenester og andre møter, forutsatt at vi kan legge til rette for å overholde de smittevernbestemmelsene som gjelder. Det viktigste er å unngå all fysisk kontakt og holde minst 1 m avstand til andre som ikke tilhører egen husstand.

Du er derfor velkommen til våre samlinger dersom du er frisk og ikke berørt av f.eks karantenebestemmelser. I første omgang kommer dette til å bli samlinger av litt kortere varighet enn vanlig.
Gudstjeneste

Gudstjeneste

Hovedmøte i menigheten med sang, musikk, preken og bønn. Eget opplegg for barna på disse møtene.
Junior

Junior

For barn på barneskolen. Dette er en hobbyklubb med spill, moro og en kort bibel andakt.
Søndagskole

Søndagskole

Hver søndag har vi søndagsskole på Betania Bjerke, hvor barna har egen tilpasset undervisning, mens de voksne hører på talen.
Bibel & Bønn

Bibel & Bønn

Samling i peisestua med sang, bibel og bønn.
Formiddagstreff

Formiddagstreff

For godt voksene, og eldre. Sang og musikk og en kort andakt. Kaffe og kaker.
Logo Footer

Nannestadvegen 291, 2032 Maura
Tlf. 63 99 73 38 / 915 12 414
post@betania-bjerke.no