Vil du gi en gave?

Menighetens arbeid er i stor grad basert på frivillige gaver,
derfor er vi så takknemlig for alle de frivillige gaver.

De har en viktig og avgjørende rolle i vårt arbeide
for Guds rike i Betania.

Ønsker du å gi en gave kan den gis til
kontonummer: 1622.20.21573

ONSDAG 8. NOV.

1730

i peisestuen

Juniorklubb

For barn på barneskolen.
Spill, moro og en kort bibel andakt.

TØRSDAG 9. DES.

1930

i peisestuen

Menighetsmøte

(For menighetens medlemmer)

SØNDAG 12. NOV.

1700

i storsalen

Gudstjeneste

- Vidar Börjesson taler
- Søndagsskole

Vi vil ønske deg hjertelig velkommen til oss i Betania Bjerke menigheten!

Vi er mennesker i alle aldre, barn, ungdom, barnefamilier og eldre, som ønsker å sette fokus på Jesus og hva han betyr for oss i hverdagen.

Det er plass til deg her!
Kom og bli kjent med oss, og finn ut om du vil være en del av menighetsfamilien vår.

Gudstjeneste

Gudstjeneste

Hovedmøte i menigheten med sang, musikk, preken og bønn. Eget opplegg for barna på disse møtene.
Junior

Junior

For barn på barneskolen. Dette er en hobbyklubb med spill, moro og en kort bibel andakt.
Søndagskole

Søndagskole

Hver søndag har vi søndagsskole på Betania Bjerke, hvor barna har egen tilpasset undervisning, mens de voksne hører på talen.
Bibel & Bønn

Bibel & Bønn

Samling i peisestua med sang, bibel og bønn.
Formiddagstreff

Formiddagstreff

For godt voksene, og eldre. Sang og musikk og en kort andakt. Kaffe og kaker.
Logo Footer

Nannestadvegen 291, 2032 Maura
Tlf. 63 99 73 38 / 915 12 414
post@betania-bjerke.no