Barne- og ungdomsleder i Betania

Kim Hoffensetz er ansatt som barne-og ungdomsleder i Betania.
Han har sammen med sin kone Zanetta vært hos oss en tid og hatt ansvar for barnesamlingene som vi har samtidig med gudstjenesten, men er nå ansatt for å lede alt barne- og ungdomsarbeidet.

Les mer …